Charakterystyka nowoczesnych typów papieru

papier fotograficznyPapier przeznaczony do wykorzystywania w drukarkach atramentowych zazwyczaj nie jest rozwiązaniem przypadkowym, a wśród jego cech charakterystycznych wskazane jest wymienienie specjalistycznej warstwy absorpcyjnej. Ten, który jest uznawany za najbardziej klasyczny, a tym samym również najbardziej oszczędny, składa się z dwóch warstw i powstaje poprzez naniesienie na bazę papierowej cienkiej warstwy powłoki. Okazuje się przy tym, że właśnie wspomniana warstwa przesądza o tym, jakie właściwości są charakterystyczne dla tego rodzaju papieru. Oczywiście, rozwój technologii druku atramentowego, a tym samym również wzrost możliwości samych drukarek, doprowadził do poważnych zmian dotyczących samego papieru do tego typu urządzeń. Dziś trudno już mówić o papierze jako takim, jest to już bowiem materiał, którego produkcja jawi się jako dość skomplikowana.

Papier fotograficzny to zatem wielowarstwowy materiał. Składa się z cienkich, mikroskopijnych warstw, które stworzą zarówno substancje chemiczne, jak i polimery. Producenci stawiają zresztą nie tylko na wytrzymałość papieru, ale również na zwiększenie jego bieli oraz jasności. Tu działanie jest dość skomplikowane, wymaga bowiem nałożenia na warstwę absorpcyjną dodatkowej warstwy optycznych rozjaśniaczy. Taka warstwa nie jest już dziś zresztą żadnym wyznacznikiem, charakteryzuje bowiem wszystkie papiery fotograficzne, dla których typowa jest wyższa jakość. Oczywiście, skład każdego papieru jest opracowywany w oparciu o konkretne warunki jego wykorzystania, za każdym razem bierze się przy tym pod uwagę inny rodzaj wykorzystywanych tuszy. Już choćby dlatego zalecenie producentów drukarek, aby używać przede wszystkim oryginalnego papieru, nie wydaje się aż tak abstrakcyjne. Naturalnie, ma to również wymiar finansowy, coraz większe wymagania odbiorców sprawiają bowiem, że nowoczesny papier jest coraz bardziej kosztowny.